Avís Legal

Ets a:

 • Imprimir (Nova finestra)

Identificació fiscal

En compliment del que preveu l'art. 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa de manifest que FREMAP MÚTUA D'ACCIDENTS DE TREBALL DE LA SEGURETAT SOCIAL NÚMERO 61, amb domicili a Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda, Madrid 28222 - Madrid i amb CIF G-28207017, està inscrita amb el número seixanta-un en el Registre d'Entitats col·laboradores en la Gestió de la Seguretat Social i és titular del domini d'internet "productividad.fremap.es".

Política de Protecció de Dades

FREMAP MÚTUA D'ACCIDENTS DE TREBALL DE LA SEGURETAT SOCIAL NÚMERO 61 declara estar al corrent en matèria de protecció de dades de caràcter personal mitjançant l'aplicació de les mesures exigides per la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 de 13 de desembre i Reglament de Mesures de Seguretat Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre.

Els fitxers de què és titular i responsable FREMAP estan inscrits en el Registre General de Protecció de Dades, podent vostè exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, acompanyant la informació necessària mitjançant els següents mitjans:

 • Escrit dirigit al domicili social: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda, 28222 - Madrid
 • Sobre pre-franquejat disponible en qualsevol dels nostres Centres ubicats en el territori nacional
 • Per correu electrònic a l'adreça: derechos_arco@fremap.es
 • Informació necessària
  • Nom i cognoms de l'interessat
  • Fotocopia del DNI, passaport o un altre document vàlid que l'identifique, o de la persona que el represente, si escau
  • Petició en què concreta la sol·licitud
  • Direcció a l'efecte de notificació, data i firma del sol·licitant
  • Documents acreditatius de la petició que formula, si escau

Així mateix li informem que les dades que pogueren ser recollits mitjançant formularis d'este Web, passaran a incorporar-se als fitxers identificats en els mateixos amb la finalitat prevista en el propi formulari.

Ús del canal

 • FREMAP és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial reflectits en el site http://productividad.fremap.es, així com de tots els elements continguts en el mateix. L'usuari es compromet a respectar estos drets.
 • La utilització o la publicació, parcial o total, amb muigues comercials, de qualsevol contingut del canal productividad.fremap.es està estrictament prohibida sense autorització prèvia de FREMAP. Està prohibit, d'igual manera, modificar o suprimir material o continguts dels quals drets es reserva FREMAP.
 • Els encarregats de llocs web que creuen enllaços amb el canal de productividad.fremap.es han d'informar a FREMAP per correu electrònic a la següent adreça: derechos_arco@fremap.es. Estes connexiones no implicarà cap tipus d'associació o participació amb les entitats connectades. FREMAP es reserva el dret a denegar este accés en qualsevol moment. En cas que qualsevol usuari del canal productividad.fremap.es entenguera que el contingut o els servicis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits, vulneren valors o principis constitucionals, o lesionen béns o drets del propi usuari o d'un tercer, es prega que el comuniquen a la següent adreça: derechos_arco@fremap.es
 • FREMAP no serà responsable, en cap cas, pels danys i perjuís de qualsevol mena derivats de la falta de lectura d'este avís, o de l'incompliment de les obligacions específiques en les condicions establides en el mateix. El visitant respondrà dels danys i perjuís que poguera ocasionar al canal: prevencion.fremap.es

Resolució de controvèrsies

Serà aplicable la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid.