Absentisme Incapacitat Temporal

Ets a:

  • Imprimir (Nova finestra)

La Llei 35/2014 en pdfEste enllaç s'obrirà en una finestra emergent va aprofundir en la col·laboració de les Mútues en aquells aspectes relatius a la gestió de la Seguretat Social, amb dos objectius:

  • Dotar a les Mútues d'aquells intruments que contribuïsquen a millorar la gestió de les diferents prestacions en benefici dels treballadors protegits.
  • Que eixa millor atenció contribuïra a reduir l'absentisme laboral injustificat i, per tant, millorar la competitivitat de les empreses i, conseqüentment, la de l'economia en el seu conjunt.

Per això des de FREMAP, com Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, col·laborem amb les empreses en el coneixement de les causes que provoquen l'absentisme IT així com en la gestió de l'absentisme d'Incapacitat Temporal, d'una forma personalitzada i també amb estudis sobre la incapacitat temporal de les empreses associades a FREMAP creant l'Observatori d'Incapacitat Temporal FREMAP